Nhà Nghỉ Minh Hoàng

Dự án nhà nghỉ Minh Hoàng tháng 11 năm 2017. Lắp đặt hệ thống cửa Nhôm Xingfa và nhà tắm kính đứng